SLK5228大型豪华房车 SLK5228大型豪华房车

SLK5228大型豪华房车

外形(mm): 13695×2260×3230 座位数: 2-9
获取报价
SLK5133燃料电池商务车 SLK5133燃料电池商务车

SLK5133燃料电池商务车

外形(mm): 8075×2460×3385 座位数: 10-19
获取报价
SLK5168专用医疗车 SLK5168专用医疗车

SLK5168专用医疗车

外形(mm): 11995×2500×3695 座位数: 2-9
获取报价
SLK5168专用厕所车 SLK5168专用厕所车

SLK5168专用厕所车

外形(mm): 11995×2500×3550 座位数: 2
获取报价
顶部